Úvod

Hlavný okruh našej činnosti je poskytovanie služieb súvisiacich s obchodnými spoločnosťami, počnúc poradenstvom v oblasti výberu vhodnej právnej formy obchodnej spoločnosti, cez jej založenie a následné zmeny, až po prípadnú likvidáciu spoločnosti. Pri poskytovaní našich služieb dôsledne využívame zaručený elektronický podpis (ZEP), čo má za následok výraznú úsporu nákladov (súdnych a správnych poplatkov). Ďalej sa venujeme správe nehnuteľností.

Ponúkame prenájom sídla pre novozaložené alebo existujúce obchodné spoločnosti, zaoberáme sa vymáhaním pohľadávok a v neposlednom rade aj implemetnáciou zaručeného elektronického podpisu do činnosti advokátov, konkurzných správcov, exekútorov, daňových poradcov, ako aj iných podnikateľských subjektov využívajúcich ZEP pri svojej činnosti.

Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou s dlhoročnou praxou a skúsenosťami a s daňovými poradcami zapísanými v Slovenskej komore daňových poradcov.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb k spokojnosti našich klientov, pričom poradenstvo poskytujeme na celom území Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 


Kontakt

SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTÍ, s.r.o.
Sad SNP 8, 010 01 Žilina
+421 903 804 615

Obľúbené odkazy