Doplnkové služby

Na základe úzkej spolupráce s advokátskou kanceláriou pre Vás ďalej zabezpečíme spracovanie:

  • stanov družstva,
  • nadačnej listiny,
  • návrhu na registráciu nadácie,
  • zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb,
  • stanov záujmového združenia právnických osôb,
  • návrhu na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združení,
  • zmluvy o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
  • štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej verejno-prospešné služby,
  • zmluvy o združení

Ceny od 159,- € ( v závislosti od individuálneho rozsahu a požiadaviek klienta ).

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTÍ, s.r.o.
Sad SNP 8, 010 01 Žilina
+421 903 804 615

Obľúbené odkazy