Hlavné činnosti:

          ( zakladanie, zmeny, likvidácie )

          ( mimosúdne, súdne )

         ( Office-housing )

          ( dodávka programov a príslušenstva, komplexná inštalácia, zaškolenie, pravidelná obnova )


Kontakt

SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTÍ, s.r.o.
Sad SNP 8, 010 01 Žilina
+421 903 804 615

Obľúbené odkazy