Cenník služieb

 Zakladanie spoločností
kompletné *
asistované
Založenie k.s. 349,- € 199,- €
Založenie v.o.s. 349,- € 199,- €
Založenie s.r.o. ***
299,- €
-
Založenie s.r.o. 349,- € 199,- €
Založenie a.s. 1699,- € 1399,- €
Založenie organizačnej  zložky právnickej osoby
799,- € **
649,- €
 * ceny sú vrátane správnych a súdnych poplatkov
 ** cena je vrátane správnych, súdnych a notárskych poplatkov
 *** cena platí pri súčasnom objednaní služby poskytnutia sídla spoločnosti na 6 alebo 12 mesiacov
 
Zmieny v existujúcich spoločnostiach kompletné *
asistované
Zmena sídla spoločnosti ***
89,- € -
Zmena sídla spoločnosti 119,- € 89,- €
Zmena obchodného mena 119,- € 89,- €
Zmena bydliska konateľa, spoločníka, prokuristu 119,- € 89,- €
Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu 149,- € 109,- €
Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu 149,- € 109,- €
Zápis viacerých zmien súčasne od 179,- € od 149,- €
Zvýšenie, zníženie alebo splatenie základného imania 219,- € 179,- €
Zmena alebo rozšírenie predmetov podnikania 219,- € 179,- €
Zmena spoločníka (prevod obchodného podielu)
249,- € 219,- €
Zmena výšky obchodného podielu spoločníka 249,- € 219,- €
Zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka 249,- € 219,- €
Zmena v organizačnej zložke právnickej osoby 249,- € 219,- €
Zmena v a.s. 429,- € 359,- €
  * ceny sú vrátane správnych a súdnych poplatkov
  *** cena platí pri súčasnom objednaní služby poskytnutia sídla spoločnosti na 6 alebo 12 mesiacov
 
Vymáhanie pohľadávok, likvidácie a návrhy na vyhlásenie konkurzu spoločností 
Vymáhanie pohľadávky - podielová odmena
 8 - 20%
Likvidácia s.r.o. od 619,- €
Likvidácia a.s. od 1199,- €
Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu s. r. o.  od 590,- €
Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu a. s.  od 990,- €
 
Poskytovanie sídla spoločnosti (Office-housing) 
Žilina, ul. Sad SNP - viazanosť 12 mesiacov 15,- € / mesiac
Žilina, ul. Sad SNP - viazanosť 6 mesiacov  25,- € / mesiac

Žilina, ul. Sad SNP - viazanosť 3 mesiace

 35,- € / mesiac
 
Poskytovanie miesta podnikania zahraničným fyzickým osobám
Žilina, ul. Sad SNP - viazanosť 12 mesiacov 15,- € / mesiac
Žilina, ul. Sad SNP - viazanosť 6 mesiacov
25,- € / mesiac
 

Zaručený elektronický podpis (ZEP) pre podania na:

Obchodný register, daňovú a colnú správu, kataster nehnuteľností, súdy v SR

Konzultácia s klientom

20,- € /

začatá 1/2 hod.
Prvá implementácia ZEP-u ****
199,- €
Aktualizácia po skončení platnosti licencie #
129,- €
Školenie tvorby a použita ZEP na praktickom prípade
159,- € / 1 osoba
Doprava ku klientovi v meste Žilina 0,- €
Doprava ku klientovi mimo mesta Žilina 0,20 € / 1 km
Techniká podpora prostredníctvom vzdialeného prístupu / servisný výjazd

20,- € /

začatá 1/2 hod. +

doprava ku klientovi

**** Služba obsahuje:

  • konzultácia s klientom o možnom využití ZEP-u pri jeho činnosti,
  • zabezpečenie potrebných programových vybavení a technického zariadenia na jeden PC,
  • inštalácia, nastavenie a preskúšanie funkčnosti ZEP-u na jeden PC klienta,
  • školenie tvorby ZEP a jeho používania pri komuníkácii so súdmi v SR, prokuratúrou, obchodným registrom, okresnými úradmi, katastrom nehnuteľností a finančnou správou,
  • praktická ukážka elektronického podania na súdy, prokuratúru, obchodný register, okresné úrady, kataster nehnuteľností,

# Služba obsahuje:

  • obstaranie potrebných programových súčastí na jeden PC, ich inštalácia a aktivácia na PC klienta,
  • test funkčnosti,
  • zabezpečenie vydania kvalifikovaného certifikátu

Aktuálny cenník je platný od 1.12.2016. Ceny sú uvedené bez DPH.

K cenám sa pripočítava DPH v zákonom stanevenej sadzbe.


Kontakt

SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTÍ, s.r.o.
Sad SNP 8, 010 01 Žilina
+421 903 804 615

Obľúbené odkazy