Zrieknutie sa právnej zodpovednosti: Informácie tu uvádzané nie sú právnymi radami a nie je možné ich ani za také považovať. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na web stránkach prezentované. Spoločnosť SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTÍ, s.r.o., neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade požiadaviek našich klientov týkajúcich sa právnych služieb sa za účelom ich poskytnutia obraciame na osoby oprávnené podľa osobitných predpisov.


Kontakt

SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTÍ, s.r.o.
Sad SNP 8, 010 01 Žilina
+421 903 804 615

Obľúbené odkazy